Домашно имущество Медиум

Предимства:
  • Застраховката е в полза на банка
  • Застраховката се сключва без изискване за попълване на предложение-въпросник