Земеделски култури

Преференции:
  • Бонуси за ниска квота на щета от предходни години
  • Отстъпки за еднократно или разсрочено плащане на премията в определени срокове
  • Отстъпки за дългосрочни договори
  • Отстъпки за нови клиенти, съобразно размера на застрахователната премия
  • Отстъпки, съгласувани с ЦУ – дирекция „ССЗ”
  • Други.