Предложение "КАСКО ВАКАНЦИЯ"

ЗА НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ КЛИЕНТИ, КОИТО ПЛАНИРАТ ПЪТУВАНЕ ДО НАЙ-ПОСЕЩАВАНИТЕ ДЕСТИНАЦИИ – ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ

За Вашия автомобил:

1. Всички настоящи и бъдещи клиенти, които са сключили или ще сключат застраховка „Каско” на леки и товарни автомобили до 3,5 т. вкл. общо тегло и автобуси до 16 места вкл. в застрахователна компания „Български имоти” АД, могат да получат на преференциални цени:

1.1. Териториално разширение за Р. Гърция и Р. Турция за срок от 14 дни САМО ЗА 50 ЛВ. независимо от застрахователната сума на застрахования автомобил.

1.2. Покритието за страните е по условията на „Пълно Каско”.

1.3. Покрити рискове: частична или пълна загуба на застрахованото МПС в резултат на „Пожар”, „Природни бедствия”, „Злоумишлени действия на трети лица”, „Кражба” и „Грабеж” на МПС;

За Вашия дом:

2. Всички клиенти, които са сключили териториално разширение по “Каско” за Р. Турция и Р. Гърция могат да сключат и:

2.1. Застраховка “Домашно имущество” за срок от 14 дни САМО ЗА 10 ЛВ.

2.2.Покрити рискове: „Пълно покритие” – пожар, природни бедствия, наводнение, измокряне вследствие авария на водопроводни, канализационни, отоплителни инсталации или от забравени кранове и чешми, земетресение, злоумишлени действия на трети лица и щети от взривни устройства, вандализъм, кражба чрез взлом, чупене на стъкла на прозорци.

2.3. Застрахова се недвижимо и движимо имущество и „Гражданска отговорност” към трети лица.

За Вашето здраве:

3. Всички клиенти, които са сключили териториално разширение по “Каско” за Р. Турция и Р. Гърция могат да сключат и:

3.1. „Злополука” и „Медицински разноски” за срок от 14 дни САМО ЗА 10 ЛВ.

3.2. Покрити рискове: Медицинска помощ при злополука и акутно заболяване без заплащане от страна на застрахования; репатриране, смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука

Промоцията важи от 06.07.2009 г. до 31.10.2009 г.