Застраховка Еврокаско

ПЪЛНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ ЗА ЦЯЛА ЕВРОПА

Нашият нов застрахователен продукт ЕВРОКАСКО представлява комбинация от съществуващи покрити рискове – пътнотранспортно произшествие, злоумишлени действия, кражба на СПС в България и чужбина. ЕВРОКАСКО оптимизира Вашата застрахователна защита и осигурява безаварийно и безгрижно пътуване на Вас и цялото Ви семейство в цяла Европа.

УСЛОВИЯ

  • Застрахователната премия по застраховка КАСКО е платена еднократно;
  • Действителната стойност на СПС (съответно застрахователната сума) е над 5 000 лв.;
  • Засртраховката е сключена съгласно клауза Апълно Каско.

ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ

Застрахователното покритие по застраховка КАСКО се разширява за територията на следните държави: Австрия, Андора, Белгия, Босна и Херцеговина, Беларус, Кипър, Швйцария, Чехия, Германия, Дания, Испания, Естония, Франция, Финландия, Великобритания, Гърция, Унгария, Хърватска, Италия, Ейре, Исландия, Люксембург, Латвия, Литва, Малта, Молдова, Македония, Норвегия, Холандия, Португалия, Полша, Румъния, Швеция, Словакия, Словения, Турция (без Азиатската част), Украйна, Сърбия, Черна Гора.

УСЛУГИ И ОТСТЪПКИ

  • Безплатна пътна помощ до най-близкия специализиран или доверен сервиз на застрахователя, но не повече от 150 км. на телефон 0889 918 988;
  • Компетентно и бързо обслужване в над 40 сервиза в цялата страна – традиция и доказано качествено обслужване;
  • Съдействие от фирми-кореспонденти за регулация на щети в чужбина – за да сте напълно сигурни, когато пътувате в Европа.